Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Extra White (9915Eco)

Liên hệ

Để có một lớp phủ trắng không tỳ vết
Chấm dứt tình trạng sơn hơi ố vàng. Phụ gia màu trắng bổ sung đảm bảo sàn nhà hoặc bề mặt gỗ có màu trắng rạng rỡ.

Thuận lợi
Bổ sung cho SAICOS Ecoline MultiTop
Đối với bề mặt sơn lót trắng

Cũng có thể kết hợp với sơn lót SAICOS
Để có thêm một sàn trắng, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp với sơn lót dầu SAICOS Ecoline.

Lượng sơn trong hộp bổ sung khớp chính xác với sơn SAICOS Ecoline MultiTop.