Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Anti Slip R10 (9916Eco)

Liên hệ

Giúp bề mặt chống trơn trượt cho sàn gỗ
Sàn nhà đôi khi có thể khá trơn. Chất phụ gia chống trơn trượt đảm bảo lớp sơn an toàn, không trơn trượt.

Thuận lợi
Bổ sung cho SAICOS Ecoline MultiTop
Để tăng khả năng chống trượt
Chỉ có thể được sử dụng kết hợp với Hardener 2K 

Chỉ khi kết hợp với SAICOS MultiTopPlus
An toàn và thoải mái là ưu tiên ở đây. Anti-Slip R10 bổ sung đảm bảo bề mặt chống trượt có thể đi lại bằng đế giày hoặc vớ trơn mà không do dự.

Lượng sơn trong hộp bổ sung khớp chính xác với sơn SAICOS Ecoline MultiTop.