Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Anti Slip R10 (9616)

Liên hệ

Cung cấp một bề mặt chống trượt cho lớp phủ thiết kế
Sàn nhà đôi khi có thể khá trơn. Chất phụ gia chống trơn trượt đảm bảo lớp sơn an toàn, không trơn trượt.
Thuận lợi
Phụ gia cho thun SAICOS 2K PU
Đối với sàn thiết kế, PVC và vải sơn
Để tăng khả năng chống trượt R10
Chỉ kết hợp với thun SAICOS 2K PU An toàn và thoải mái là ưu tiên ở đây. Anti-Slip R10 bổ sung đảm bảo bề mặt chống trượt có thể đi lại bằng đế giày hoặc vớ trơn mà không do dự. Lượng trong thùng chứa bổ sung khớp chính xác với SAICOS 2K PU Elastic.