Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS telescopic handle with click connection

Liên hệ

Người trợ giúp thiết thực khi sơn các khu vực rộng lớn
Không bao giờ cúi xuống nữa. Nhờ có tay cầm ống lồng SAICOS, bạn có thể sơn các khu vực rộng lớn trong khi đứng. Chỉ cần gắn các con lăn sơn bằng cách sử dụng kết nối nhấp chuột và tắt đi.
Thuận lợi
Có thể được kết hợp với tất cả các tệp đính kèm SAICOS
Làm bằng nhôm khía
Tay khoan công thái học
Kích thước: 110-220cm
Làm cho công việc dễ dàng hơn rất nhiều
Tay cầm ống lồng có thành dày, chất lượng cao được làm bằng nhôm lượn sóng với tay khoan có hình dáng công thái học. Kết nối nhấp được đính kèm cho phép kết nối an toàn với tất cả các tệp đính kèm cần thiết.