Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Additive Slow Down (9619)

Liên hệ

Mở rộng khả năng làm việc của sơn
Sơn khô ở các tốc độ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện khí hậu. Thời gian xử lý kéo dài có thể là một lợi thế.
Những lợi ích
Phụ gia cho thun SAICOS 2K PU
Đối với sàn nhà thiết kế, PVC và vải sơn
Để trì hoãn làm khô
Chỉ kết hợp với thun SAICOS 2K PU
Phụ gia Slow Down mở rộng khả năng làm việc của con dấu. Đặc biệt thích hợp trong các điều kiện công trường quan trọng với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.
Lượng trong thùng chứa bổ sung khớp chính xác với SAICOS 2K PU Elastic.