Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Professional Care Oil (8139)

Liên hệ

Chăm sóc chuyên nghiệp cho bề mặt gỗ dầu
SAICOS Professional Care Oil thích hợp cho lớp phủ đầu tiên và lớp phủ bổ sung của sàn gỗ được bôi dầu làm bằng gỗ cứng và gỗ mềm, sàn gỗ, lát gỗ và sàn gỗ công nghiệp.
Những lợi ích
Đối với sàn gỗ dầu, sàn gỗ, lát gỗ và sàn gỗ công nghiệp
Đối với lớp phủ đầu tiên và lớp phủ bổ sung
cực bền
Chống biến màu
Chăm sóc dễ dàng
Lắc đều trước khi sử dụng. Dầu Chăm sóc Chuyên nghiệp được sử dụng bằng thìa và đảm bảo bề mặt có lỗ thông thoáng, không thấm nước và chống bụi bẩn. Nếu cần thiết, một phần khu vực cũng có thể được làm lại. Các dụng cụ nên được làm sạch bằng SAICOS Brush Cleaner - không chứa benzen.