Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS pure (9933Eco)

Liên hệ

Nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên của gỗ
Gỗ là nguyên liệu tự nhiên và mỗi mảnh là duy nhất. Nó thường không cần thay đổi màu sắc gì cả vì nó đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, để bảo vệ nó, chúng tôi đã phát triển phần bổ sung Pur .
Thuận lợi
Bổ sung cho SAICOS Ecoline MultiTop
Bề mặt được bảo vệ hoàn hảo
Đối với một bề mặt gần như không được xử lý về mặt quang học
Chỉ kết hợp với SAICOS MultiTop
Việc bổ sung " Pur " tạo ra một bề mặt gỗ được bảo vệ hoàn hảo và làm nổi bật vẻ tự nhiên, không qua xử lý của gỗ.
Lượng sơn trong hộp bổ sung khớp chính xác với sơn SAICOS Ecoline MultiTop.