Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Ecoline Pitch Black (9918Eco)

Liên hệ

bất thường nhưng bình thường
Sàn gỗ màu đen có thể hơi khác thường, nhưng chúng có thể thực sự bắt mắt trong môi trường thích hợp. Và màu đen cũng có thể là một cái nhìn độc đáo cho đồ nội thất.
Những lợi ích
Phụ gia cho SAICOS Ecoline MultiTop
Bề mặt đen
Cho thấy cấu trúc của gỗ và cách nó được lắp đặt
Chỉ kết hợp với SAICOS MultiTopPlus
Với Ecoline Pitch Black, bạn sẽ có được một hiệu ứng đặc biệt mà vẫn thể hiện được cấu trúc của gỗ và cách nó được lát.

Lượng sơn trong hộp bổ sung khớp chính xác với sơn SAICOS Ecoline MultiTop.