Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Ecoline Future Universal Ground Coat

Liên hệ

Sơn lót cho tất cả các phớt sơn mài SAICOS. Tạo khối đặc biệt tốt chống lại các thành phần gỗ trong các loại gỗ kỳ lạ và ngăn chặn sự dán cạnh.
Ecoline Future Universal Primer là sản phẩm được phát triển đặc biệt cho gỗ, tre và các loại gỗ lạ phổ biến hiện nay. Lớp sơn lót tốt cho sức khỏe và thoáng khí, dễ thi công và tuân thủ các hướng dẫn của VOC 2010. Phê duyệt của Tổng thanh tra tòa nhà số. (DIBt): Z-157.10-161/16