Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS bracket for castors

Liên hệ

Giá treo con lăn mực có tay cầm tiện dụng
Phần mở rộng thiết thực cho tất cả các con lăn sơn SAICOS. Đặt cuộn vào nó, xong, đi.
Thuận lợi
chất lượng chuyên nghiệp
Tay cầm bằng nhựa tiện dụng
Có thể kết hợp với tất cả các con lăn sơn SAICOS và tay cầm ống lồng SAICOS với kết nối bấm
2 kích thước: 100mm hoặc 250mm
Không thể thiếu khi làm việc với con lăn sơn
Nó không hoạt động mà không có nó. Giá đỡ SAICOS có thể được sử dụng cho tất cả các con lăn SAICOS (con lăn vạn năng, con lăn dầu/sáp và con lăn nước). Chúng cũng có thể được kết hợp với tay cầm ống lồng SAICOS với kết nối nhấp chuột.