Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS polishing pad

Liên hệ

Cho lớp hoàn thiện gỗ sáng bóng cuối cùng
Từ ánh sáng lung linh mượt mà đến độ sáng bóng rõ ràng, miếng đánh bóng này mang đến mọi mức độ sáng bóng. Ứng dụng này rất dễ dàng và kết quả có thể được nhìn thấy ngay lập tức.
Thuận lợi
Để đánh bóng bề mặt gỗ, sàn nứa và đồ nội thất
ứng dụng dễ dàng
2 gói
Len thép siêu mịn
ứng dụng dễ dàng
Len thép siêu mịn làm cho bề mặt mờ trở lại sáng bóng. Miếng đánh bóng thích hợp cho các bề mặt gỗ, sàn và đồ nội thất bằng gỗ được bôi sáp và bôi dầu và mang lại độ bóng cao cho chúng.