Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS tub insert “Large” Facilitates color pick-up

Liên hệ

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy màu
Để sử dụng với con lăn SAICOS và bàn chải sàn SAICOS
Thuận lợi
Kích thước: 31*35cm
Chèn cho khay mực "Lớn"
Bộ chèn bồn tắm trong một bộ 5