Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Hardener 2K (9608)

Liên hệ

Nhanh hơn, cứng hơn, chống mài mòn hơn
Chất làm cứng 2K cho phép sản xuất sơn gốc nước 2K chất lượng rất cao, đáp ứng các yêu cầu cao nhất của đối tượng.
Thuận lợi
Phụ gia đàn hồi SAICOS 2K PU tăng khả năng chống mài mòn
Đối với sàn thiết kế, PVC và vải sơn
Để tăng sức đề kháng với hóa chấtChỉ kết hợp với SAICOS 2K PU
Với việc bổ sung Chất làm cứng 2K, Gioăng Đàn hồi PU SAICOS 2K khô nhanh hơn, đặc biệt trong các điều kiện khắc nghiệt như độ ẩm cao. Nói chung, các bề mặt được xử lý có thể được tải sớm hơn và có khả năng chống mài mòn cao hơn.
Chất làm cứng 2K phải luôn được sử dụng kết hợp với SAICOS 2K PU Đàn hồi (mã sản phẩm: 9600).