Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Ecoline wipe care set replacement cloths

Liên hệ

Để làm sạch và chăm sóc sàn ướt nhanh chóng và hiệu quả
Bộ vải thay thế phù hợp với bộ chăm sóc khăn lau Ecoline
Thuận lợi
Vải có thể giặt ở 60°
Cần gạt nước cho các sản phẩm Ecoline thân thiện với môi trường
Bộ 2 khăn thay thế