Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Ecoline Hardener 2K (9908Eco)

Liên hệ

Để khô nhanh hơn và khả năng phục hồi cao hơn
Kết hợp với hệ thống SAICOS Ecoline MultiTopPlus, một loại sơn gốc nước 2K chất lượng rất cao được tạo ra đáp ứng các yêu cầu đối tượng cao nhất.
  • Thuận lợi Phụ gia cho sơn SAICOS Ecoline MultiTop
  • Để tăng khả năng chống mài mòn
  • Để tăng sức đề kháng với hóa chất
  • Đối với bề mặt gỗ cứng Với việc bổ sung Ecoline Hardener 2K, sơn SAICOS MultiTop khô nhanh hơn, đặc biệt trong các điều kiện khắc nghiệt như độ ẩm cao. Nói chung, các bề mặt được xử lý có thể được tải sớm hơn và có khả năng chống mài mòn cao hơn. Lượng sơn trong hộp bổ sung khớp chính xác với sơn SAICOS Ecoline MultiTop.