Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Ecoline Delayer “Slow Down” (9919Eco)

Liên hệ

Mở rộng khả năng làm việc của sơn
Sơn khô ở các tốc độ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện khí hậu. Thời gian xử lý kéo dài có thể là một lợi thế.
Những lợi ích
Phụ gia cho SAICOS Ecoline MultiTop
Để trì hoãn làm khô
Chỉ kết hợp với SAICOS MultiTopPlus
Ecoline Delayer "Slow Down" kéo dài khả năng làm việc của sơn. Đặc biệt là trong điều kiện công trường quan trọng với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp.