Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS bath insert “small”

Liên hệ

Đối với liều lượng chính xác khi lấy sơn bằng cọ
Để sử dụng với bàn chải bề mặt SAICOS và con lăn SAICOS "nhỏ"
Thuận lợi
Kích thước: 15*30cm
Chèn cho khay sơn "Nhỏ"
Bộ chèn bồn tắm trong một bộ 5