Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS Aqua Roll

Liên hệ

Con lăn sơn gốc nước
Con lăn nước được phát triển đặc biệt để áp dụng hệ thống SAICOS Ecoline MultiTopPlus, nhưng cũng có thể được sử dụng cho các loại sơn gốc nước khác
Thuận lợi
Đối với hệ thống SAICOS Ecoline MultiTopPlus và sơn gốc nước
Thi công sơn đều
Không nhỏ giọt hoặc giật gân
Kích thước: 250mm
Đối với ứng dụng màu sắc hoàn hảo
Con lăn sơn chất lượng cao phù hợp để xử lý sơn SAICOS Ecoline MultiTop và sơn gốc nước. Nó tạo ra một ứng dụng sơn đồng đều và không có vệt. Nhờ các sợi ngắn, nó đảm bảo việc lấy và phân phối sơn hoàn hảo mà không bị văng hoặc nhỏ giọt. Để xử lý dễ dàng, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp giá đỡ SAICOS cho bánh xe và cho các khu vực rộng lớn với tay cầm ống lồng SAICOS có kết nối nhấp chuột.