Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SAICOS abrasive fleece mat

Liên hệ

Miếng đệm màu hạt dẻ cho kết thúc hoàn hảo
Thuận lợi
Đối với bề mặt thảm
hạt 280
Kích thước: 16''/405mm
Không cần chà nhám với đệm hạt dẻ của chúng tôi
Một tấm mài mòn cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau:

Hoàn hảo để cải tạo sàn đánh vecni và dầu/sáp.
Để sơn lót các bề mặt bị bẩn nặng.
Để chà nhám, chà nhám trung gian và làm mờ bề mặt