Sàn gỗ teak ngoài trời sử dụng dầu bảo quản gỗ UV PROTECTIVE WOOD FINISH EXTERIOR

Sàn gỗ teak được sử dụng hệ sơn dầu Saicos Uv Protective Wood Finish Exterior chuyên dùng cho đồ gỗ ngoài trời. Với 2 lớp, Lớp thứ nhất sử dụng mã 1111 (màu pine) lớp thứ 2 sử dụng mã 1101 (trong suốt). Uv Protective Wood Finish Exterior là sơn dầu chuyên dụng cho đồ gỗ ngoại thất với nhiều tính năng như: chống tia uv, chông thấm nước giúp giảm co nhót biến dạng, giữ màu lâu...

Hình ảnh thi công:

Sàn gỗ teak được sơn mới với saicos Uv 01

 

sàn gỗ teak được sơn với saicos uv 02

 

sàn gỗ teak được sơn với saicos uv 02

 

sàn gỗ teak được sơn với saicos uv 02

 

sàn gỗ teak được sơn với saicos uv 05

 

sàn gỗ teak được sơn với saicos uv 06

 

Đối Tác - Khách Hàng

[0]