Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HOUSE & GARDEN COLOUR (DẦU MÀU LẤP VÂN GỖ)

Liên hệ

MÀU NHÀ & VƯỜN Sơn gỗ mờ đặc biệt trên dầu tự nhiên. Bề mặt bán mờ bao phủ tông màu gỗ và thớ gỗ, nhưng để lại cấu trúc của gỗ.