Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

EFFECT WOOD STAIN

Liên hệ

Các lớp phủ đặc biệt cho mặt tiền. Cung cấp cho gỗ bên ngoài một bề mặt mịn, bán trong suốt / trong suốt với hiệu ứng kim loại thanh lịch. Xuất hiện tốt nhất trên gỗ xẻ thô.